Praca

W związku ze stałym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów pragnących zrealizować swoje zawodowe plany, a także pracować w przyjaznej atmosferze.

Jeśli chcesz dołączyć do zespołu naszych specjalistów skontaktuj się z nami wysyłając swoje CV wraz z listem motywacyjnym na adres: biuro@www.atjot.com.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach.
Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.)”.