RODO

Szanowni Państwo,
W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) − informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATJOT Olga Zajdel ul. Bosa 10A/160-125 Poznań TEL/FAX: 612262264  BIURO@ATJOT.COM.PL

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem email BIURO@ATJOT.COM.PL

Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych będą zgodne z przepisami RODO.

Podstawą przetwarzania danych będzie wykonywanie lub zawarcie umowy / zlecenia, obowiązek prawny spoczywający na Administratorze lub prawnie uzasadnione interesy Administratora.

Do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych; usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;prawo przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do zawarcia lub wykonania umowy / zlecenia lub przeprowadzenia innych działań.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki fizycznej, technicznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.